Visual ING Digitalisering in de GGZ
Digitalisering in de GGZ
Visual ING Digitalisering in de GGZ

Samenvatting

De gamechangers

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondergaat een transformatie. Een drietal gamechangers zorgt voor versnelling van dit proces:

1.  De eis van hogere effectiviteit tegen lagere kosten
2.  De emancipatie van de klant
3.  De toenemende digitalisering van de samenleving


De nieuwe mindset

GGZ-aanbieders zoeken een antwoord op de veranderende eisen vanuit klant en samenleving. Daarbij kunnen zij niet om snellere digitalisering van bedrijfsvoering en klantbenadering heen. Slimme ICT-toepassingen bieden uitzicht op betere én minder kostbare zorg. Essentiële onderdelen vormen:

Een volwaardige digitale klantbenadering: volledige vermenging van e-health-toepassingen en face-to-face zorg. Alleen via naadloos op elkaar aangesloten distributiekanalen kan de zorg rond de klant worden georganiseerd in plaats van andersom.
Openbare online patiëntplatformen: maken een deel van de hulpverlening direct benaderbaar en verlagen zo de drempel om met zorgverleners in contact te komen.
ICT-systemen moeten niet alleen op registratie gericht zijn, maar ook op hergebruik van zorg- en klantgegevens om via data-analyse de zorg te verbeteren.De digitale winnaars

GGZ-aanbieders die de digitale kansen pakken zijn de winnaars van morgen. Radicale stappen vooruit zijn nodig in: behandelketen, organisatiecultuur en verdienmodel.

De digitale winnaars zetten radicale stappen vooruit in keten, cultuur en verdienmodel:

De digitale winnaars zetten radicale stappen vooruit in keten, cultuur en verdienmodel
Logo ING