Kwaliteit Straight

Kwaliteit

Wat je doet moet je goed doen.
 
Kwaliteit waarborgen we door automatisering, strikte werkafspraken en goed overleg met alle betrokkenen.
 
Alertheid: we doen wat we doen heel bewust. Als er iets moet worden aangepast, dan reageren we meteen. Processen worden voortdurend aangepast om te voldoen aan almaar hogere eisen.